Zabezpečené IT prostředí obecního úřadu

V kanceláři obecního úřadu leží na zemi kabely, po kterých zaměstnanci přejíždějí židlemi. Jejich počítače jsou staré, operační systémy neaktualizované a zálohování už delší dobu nefunguje. Počítače jsou pomalé, úkony, které je na nich potřeba udělat, trvají dlouho a často vypadává wifi. Co s tím?

Jaký byl předchozí stav?

O veškeré IT se obecnímu úřadu staral specialista jednoho softwaru pro obecní úřady, nicméně správa IT infrastruktury nebyla jeho parketa.

Jak to vypadalo? Zálohovací systém nebyl už dlouhou dobu funkční, interní počítačová síť nebyla oddělená od návštěvnické. Nikdo neměl přehled, co kde a jak je, nebo jestli to funguje či nefunguje. Zaměstnanci používali zastaralé operační systémy i počítače a někteří zaměstnanci kvůli nedořešeným rozvodům kabeláže používali k připojení wifi karty, které připojení k internetu ještě více zpomalovaly. Také údajně chybělo společné úložiště dat. Jenže ono tam bylo, jen nebylo v provozu, protože se o ně nikdo nestaral. Byl to chaos uvnitř.

Dalším problémem byla neudržovaná kabeláž. Kabely i síťové prvky a zálohovací zařízení byly všude po zemi. A tak přes ně zaměstnanci zakopávali a uklízečky nadávaly. Byl to chaos i zvenku.

K tomu všemu v sousední obci došlo k napadení počítačové sítě a ztrátě dat. To byla pro starostu obce už poslední kapka. A tak se rozhodla vypsat výběrové řízení na aktualizaci správy a zabezpečení systému. Ve výběrovém řízení vyhrála moje nabídka.

Jaký jsem zvolil postup?

IT infrastruktura v takovém stavu byla neudržitelná. Nešlo ji rozvíjet, monitorovat, ani centrálně spravovat. Nad ničím nebyl přehled ani kontrola, a tak nebylo možné adekvátně reagovat na problémy a požadavky.

V takovém komplexním případu jsem postupoval krok za krokem. Vybudoval jsem na obecním úřadu centrální bod, datový rozvaděč, ve kterém se sbíhají všechny technologie. Také jsem nainstaloval nové datové rozvody do lišt, aby se po kabelech už nejezdilo kancelářskými křesly a nezavadilo se o ně při úklidu.

Z bezpečnostních důvodů jsem omezil uživatelská práva na potřebné minimum. Nasadil jsem profesionální síťové prvky s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Vybral jsem nové počítače, které nahradily staré již archaické kousky. A nastavil jsem systém na pravidelné a automatické zálohování důležitých dat zaměstnanců obecního úřadu včetně monitoringu.

Zaměstnanci na obecním úřadu měli spoustu přihlašovacích údajů (hesel) do různých systémů, pojišťoven, bank apod., ale takřka vše měli původně na papírcích. Proto jsem jim zavedl správce hesel, který je zašifrovaný. A tak vše mají přehledně a bezpečně na jednom místě.

Jak pokračuje spolupráce?

Po opravě stávajícího IT prostředí jsem nastavil pokročilou antivirovou ochranu a automatické aktualizace operačního systému i aplikací, což je důležité proti aktuálním bezpečnostním hrozbám. Také zaškoluji nové zaměstnance a jsem pro obecní úřad stabilní IT podpora.

„Už jen vědomí, že se o naše IT stará člověk, který celému systému rozumí, ví si rady, a hlavně se perfektně orientuje v dané problematice, mě uklidňuje. Nemluvě o zvýšení produktivity a spokojenosti všech zaměstnanců,” reaguje starosta obce.

Ověřená recenze. Z bezpečnostních důvodů nezveřejňuji v příběhu klienta jméno firmy ani majitele a fotografie IT prostředí z realizace. Informace mohu doložit na vyžádání například v rámci konzultace.

Jsem IT expert pro vaši firmu. Kontaktujte mě!

Jaroslav Dvořák | IT expert

ŽIDLOCHOVICE A OKOLÍ, BRNO

Od roku 2012 pečuji o IT prostředí malých firem, aby bylo funkční a bezpečné. Klientům se věnuji osobně a dlouhodobě, starám se jim o IT infrastrukturu a rozšiřuji jejich povědomí o bezpečném pohybu v kyber světě.